Om BouvetOne

BouvetOne er et konsept med både faglig og sosialt innhold, hvor hensikten er å dele erfaringer og kompetanse på tvers av avdelingene. En intern konferansekveld rett og slett!

Det fungerer slik at vi alle sammen tenker over hva vi kan bidra med i form av et foredrag: det kan være et faglig tema, erfaringer man har gjort i et prosjekt, en metode man har testet ut, presentasjon av et nyttig verktøy eller lignende. Vi ønsker å få til kompetansedeling på tvers av fagområdene her – så det trenger ikke være mer avansert enn at man presenterer et tema innenfor sitt eget fagfelt.

Forslagene sendes inn til en komité som grupperer dem i tema og ser an hvor mange foredrag vi har plass til.

Dette er også et sosialt arrangement – så etter foredragene er det konferansefest med god mat og drikke! Blant foredragsholderne blir det trukket ut en heldig vinner av en flott premie.